Det er sejt at være praktisk

Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Den Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse bliver i daglig tale omtalt som en STU. STU’en er en skræddersyet ungdomsuddannelse, der retter sig mod unge med særlige behov. Det er unge, der ikke kan følge de traditionelle og ordinære uddannelser, blandt andet fordi de har boglige- og/eller indlæringsmæssige vanskeligheder. STU-uddannelsen på Havredal Praktiske Uddannelser tilgodeser hver enkelt ung, fordi den bliver tilrettelagt individuelt efter den unges behov, kompetencer og styrker. Der er altså ikke to forløb, der er ens. Uddannelsen kan bygges op omkring flere fag og aktiviteter, som er illustreret herunder.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport