Det er sejt at være praktisk

Dokumentation

I løbet af elevens 3 årige forløb på skolen laves der fire statusskrivelser og tre kompetenceundersøgelser.

En statusskrivelse er en rapport om, hvordan det går med eleven, både mht. det faglige og mht. det personlige. Det beskrives ligeledes, hvilke særlige behov, vi som skole ser, at den unge har, og hvilke områder, vi vil arbejde særligt med, sammen med eleven. I forbindelse hermed udfærdiges der handleplaner over særlige fokusområder.

Statusskrivelsen bruges som udgangspunkt for et møde mellem eleven, de nærmeste pårørende, skolen og sagsbehandlerne i kommunen.

Det første møde ligger ca. 4 måneder efter opstarten, mens 2. møde ligger 15-16 måneder inde i forløbet. I løbet af elevens sidste år, efter at udslusningsteamet har taget over, udfærdiges to forskellige statusser, hhv. i starten af 3. år og i slutningen af 3. år.

Tilbage til botræning

I forbindelse med de tre første statusskrivelser udfylder eleven og kontaktlæreren en kompetenceundersøgelse. Dette redskab er udviklet af Det ny Havredal, og det hjælper til en vurdering af elevens styrker og udfordringer. Profilen bruges dels til at klarlægge, hvor vi skal sætte ind ift. arbejdet i botræningen, dels til at vurdere elevens udvikling og evne til at vurdere sig selv. 

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport