Det er sejt at være praktisk

Afklaring og Udslusning

Afklaringsforløbet

Et STU-forløb begynder med et afklaringsforløb, hvor den unge og en tilknyttet STU-vejleder afklarer elevens kompetencer, ønsker og muligheder. Den unge bliver testet og afklaret både på sit boglige og faglige niveau, på indlæringsevnen og på sin motorik.

Havredals afklaringsforløb er tilrettelagt således, at det fra start til slut er dybdegående og detaljeret. Det gør vi for at sikre, at den unge får et forløb, der passer præcist til ham/hende. Afklaringsforløbet varer typisk op til 12 uger. Med udgangspunkt i afklaringsforløbet bliver der efterfølgende udformet en uddannelsesplan for hele STU-forløbet. Det sker i samarbejde mellem eleven, forældre og den unges UU-vejleder.

Afslutning af uddannelse

Når den unge er færdig på med sit forløb (typisk efter 3 år), får han/hun et kompetencebevis, der beskriver forløbet og de kompetencer, den unge har opnået i løbet af uddannelsen. Her vil vi typisk også vedlægge de udtalelser, der er fra eventuelle praktiksteder og de kursusbeviser og certifikater, som den unge har opnået i forbindelse med undervisningen.

Udslusning

Når den unge har været elev på Havredal i 2½ år, peger vedkommende på det sted på landkortet, hvor han eller hun ønsker at bo og arbejde efter endt uddannelse. Ud fra elevens interesse og faglige formåen finder vore jobkonsulenter et praktiksted, hvor det er sikret, at eleven kan få ansættelse efter endt uddannelse. Eleven er som regel i to til tre ugers forudgående praktik på det sted, konsulenten har fundet, for at sikre, at eleven og arbejdsstedet passer sammen.

Samtidig med at der findes en arbejdsplads, findes der også en bolig til den unge. I starten af den afsluttende praktikperiode besøger jobkonsulenten typisk eleven en gang om ugen enten på arbejdsstedet eller i boligen - afhængig af elevens grad af selvhjulpenhed. I udslusningen arbejdes der desuden med at sikre den unge et socialt netværk samt fritidsaktiviteter.

Der laves altså en individuel udslusningsplan for hver ung, der sikrer, at der er et sikkerhedsnet under den unge, når han/hun er færdig hos os. Det vil sige, at der i slutningen af den unges uddannelse bliver lagt en plan for, hvad skal der ske fremadrettet. Her inddrager vi alle de relevante parter.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport