Det er sejt at være praktisk

Undervisningsmetoderne

Værkstederne

Den faglige undervisning på Havredal tager udgangspunkt i mesterlære, situeret læring og ung til ung læring. Undervisningen foregår først og fremmest som praktisk læring på skolens værksteder og i staldene på små hold – typisk 4–5 elever samt i interne praktikker i samarbejde med lokale arbejdsgivere. Eleverne deltager i det praktiske arbejde ud fra deres forudsætninger. I starten er man som elev ofte ikke forrest i arbejdet, men iagttager mere, hvad de andre elever og læreren laver. Efterhånden vil eleven overtage rollen som mere erfaren elev, som kan håndtere flere maskiner og mestre flere opgaver. Undervejs i arbejdet vil faglæreren forklare og spørge ind til, hvorfor man arbejder, som man gør, og hvordan man kan bedømme arbejdet. Herved øves teoriforståelsen bag praksis.

Der vil ud over det nødvendige praktiske arbejde – også være praktisk arbejde og undervisning på værkstederne, som alene har til hensigt at forklare nogle sammenhænge, fx at grave huller for at undersøge jordprofiler, at gennemgå mælkeafregningen, at overvære dyrlægens obduktion af et dødt dyr og at diskutere sundhed og de anbefalede kostråd på køkkenholdet

Undervisning ved siden af værkstedshold

Værkstedsundervisningen suppleres med kurser på tværs af værkstedsholdene, hvor man forlader værkstedet og har fx biologi, dansk, svejsekursus eller førstehjælp. Der vil stadig være tale om små hold, og undervisningen vil som oftest tage udgangspunkt i skolens landbrugspraksis. Underviserne er oftest interne faglærere, men kan også være eksterne: dyrlæge, førstehjælpsinstruktør, malkeinstruktør. Enkelte kurser foregår væk fra skolen som fx truckcertifikat, som afholdes i Herning.

Det er samtidigt afgørende for undervisningens resultater, at eleverne bor på skolen, således at der kan arbejdes med de forhindringer for uddannelse og læring som findes i elevernes ”fritidsliv”. Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer, der som udgangspunkt varetager undervisning og støtte i forhold til trivsel, økonomi, fritid, personlige anliggender og sundhed.

Målsætning for værksteder og undervisningen

Undervisningen skal naturligvis sikre, at eleverne kan leve op til de krav der er i forhold til hhv. grundforløb og hovedforløb, hvis eleven er i gang med et af disse forløb. Men udgangspunktet for en succesfuld læring og uddannelse på Havredal er ikke stramme uddannelsesplaner, pensum og eksamener men derimod: Autencitet, Fleksibilitet og særlige hensyn samt Fokus på arbejdsmarkedet. I forhold til disse områder er vore målsætninger for værkstederne og undervisning følgende:

”Autencitet”

 • • Autentiske arbejdsopgaver og faglig kultur som motiverer elever
 • • Arbejdsopgaver skal afspejle det arbejdsmarked, som eleverne kan blive en del af
 • • Arbejdsopgaver skal have et omfang, som gør kvantitet og kvalitet i arbejdet nødvendigt.
 • • Der skal være brug for eleverne, hvorfor fremmøde er vigtigt
 • • Undervisning skal i høj grad give viden, som hjælper i vores/arbejdsgiverens praksis
 • • Eleverne skal kunne opnå faglig stolthed.
 • • Eleverne skal lære noget ”som ikke alle kan”
 • • Elevernes kompetencer og fremskridt skal være tydelige for eleven

”Fleksibilitet og særlige hensyn”

 • • Vi vil gerne have små hold: 4-5 elever per faglærer
 • • Vi vil gerne kunne praktisere sidemandsoplæring - altså nye og gamle elever sammen
 • • Der skal være mulighed for en løbende tilretning af uddannelsesplanen
 • • Der skal være mulighed for, at elever får individuel støtte og undervisning i arbejdstiden
 • • Værkstedets skal kunne fungere med elevfrafald


”Fokus på arbejdsmarkedet”

 • • Eleverne skal opnå kompetencer som arbejdsmarkedet efterspørger
 • • Skolen skal have et samarbejde med relevante lokale arbejdsgivere
 • • Eleverne skal have 2 praktikforløb af mindst 3 måneders varighed
 • • Vi skal på vore egne værksteder kunne give en bedømmelse af arbejdsevnen
 • • Eleverne skal opnå den nødvendige afklaring for at kunne få et arbejde på rette vilkår
 • • Udslusningsperioden skal have en længde og en fleksibilitet, der giver mulighed for reel jobafprøvning

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport