Det er sejt at være praktisk

Uddannelsens opbygning

Individuelle uddannelser

Ved starten af uddannelsen til landbrugsmedhjælper på Havredal laver skolen og eleven typisk en aftale om et 3-årigt uddannelsesforløb, som udformes individuelt. Vort overordnede uddannelsessigte er, at styrke den unges evne til at indrette sig tilfredsstillende i eget liv samt højne den unges faglige kunnen så meget, som det individuelle potentiale rækker til, med fokus på efterfølgende job, bolig og fritid.

Derfor må vi begynde undervisningen der, hvor den enkelte unge er, og tilpasse uddannelsesplanen til den unge ud fra hans eller hendes interesser og formåen. På Havredal er der således mulighed for at tilrettelægge meget individuelle uddannelsesforløb. Fra starten aftales en uddannelsesplan på basis af en kompetencevurdering i forpraktikken og ved visitationsmødet. Derefter rettes uddannelsesplanen til i statusmøder og i samtaler med uddannelseslederen.

Den formelle landbrugsuddannelse – grundforløb, praktik og hovedforløb

Erhvervsuddannelsen som landbrugsassistent består af grundforløb, praktik og hovedforløb. Eleven sikres uddannelsesaftale i skolens landbrug kombineret med lokale landbrugsbedrifter, hvorfor de kan optages på 2. grundforløb uden karakterkrav fra 9./10. klasse. Vi forventer dog at eleven har traktorkørekort ved opstart.

Som udgangspunkt vil alle landbrugseleverne få en teoretisk og praktisk undervisning, som giver mulighed for at bestå 2. grundforløb på landbrugsuddannelsen samt opfylde kompetencemålene i praktikforløbet. Det er ikke et krav for optagelse på og gennemførsel af Havredals landbrugsuddannelse, at eleven kan bestå 1. hovedforløb med de mere krævende kompetencemål – teoretiske såvel som praktiske med tilhørende eksamener.

Hvis eleven ønsker og evner det, vil 1. hovedforløb afsluttes 2½ år efter optagelse. Herunder er markeret de fag som er særlige for dette forløb.

Skitse af uddannelsens forløb - første 2½ år

I uddannelsens første 2½ år arbejder eleven praktisk på de af skolens værksteder, som er relevante i forhold til deres uddannelse, eller er i praktik på landbrug, som skolen samarbejder med. På værkstederne læres både praksis og teori. Denne undervisning suppleres med kurser på tværs af holdene. Herunder ses et typisk eksempel på opbygning af forløbet

Udslusningsperioden - sidste halve år

Det sidste halve år af landbrugsuddannelsen på Havredal er i praktik på et forhåbentligt fremtidigt arbejdssted. Vore jobkonsulenter finder ud fra elevens interesse og faglige formåen et praktiksted, hvor det er sikret, at eleven kan få ansættelse efter endt uddannelse, og som er beliggende i det geografiske område, hvor eleven gerne vil bo.
Samtidig med at der findes en arbejdsplads, findes der også en bolig til den unge. I udslusningen arbejdes der desuden med at sikre den unge et socialt netværk samt fritidsaktiviteter.

Skitse af uddannelsens forløb - første 2½ år

I uddannelsens første 2½ år arbejder eleven praktisk på de af skolens værksteder, som er relevante i forhold til deres uddannelse, eller er i praktik på landbrug, som skolen samarbejder med. På værkstederne læres både praksis og teori. Denne undervisning suppleres med kurser på tværs af holdene. Herunder ses et typisk eksempel på opbygning af forløbet:

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport