Det er sejt at være praktisk

Beviser

Landbrugsuddannelsen

Der vil blive udstedt bevis for de dele af landbrugsuddannelsen, der er gennemført. Det kan være:

• Grundforløbsbevis eller bevis for delvist gennemført grundforløb

• Skolebevis for 1. hovedforløb eller bevis for delvist gennemført hovedforløb

• Praktikerklæring for landbrugsassistentuddannelsen

• Uddannelsesbevis som landbrugsassistent, hvis de tre ovenstående er gennemført

STU

Er eleven optaget på STU vil han/hun få et kompetencebevis, der beskriver forløbet og de kompetencer, den unge har opnået i løbet af uddannelsen. Her vil vi typisk også vedlægge de udtalelser, der er fra eventuelle praktiksteder og de kursusbeviser og certifikater, som den unge har opnået i forbindelse med værkstedsundervisningen.

Øvrige beviser

Beviser ud over de ovenstående kan være:

 • Førstehjælp
 • Brandbekæmpelse
 • Malkebevis
 • §17 svejsebevis
 • Medicinhåndtering for produktionsdyr
 • Kørekort til traktor, bil, trailer mv.
 • Sprøjtebevis
 • Truckcertifikat
 • Motorsavskursus
 • Hygiejnebevis
 • Stillads certifikat

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport