Det er sejt at være praktisk

Svejsekursus

Titel: Svejsning – Arbejdsmiljø og sikkerhed (§26-kursus)

Hent/print beskrivelsen her:PDF

Titel: Svejsning – Arbejdsmiljø og sikkerhed (§26-kursus)

Beskrivelse:

I vort maskinværksted har vi udstyret til at svejse og skære i metaller. På vores gård er dette udstyr ofte i brug ved reparationer og ombygning af maskiner, redskaber og bygninger. Det er et lovkrav, at ansatte i landbruget skal have dette kursus, hvis de skal udføre svejseopgaver.

På dette kursus lærer du bl.a. om de farlige gasser, der opstår ved svejsning, og hvordan man undgår at indånde dem. Hvornår opstår gasserne, hvor farlige er de og hvad skal jeg gøre med åndedrætsværn og udsugning? Hvad er risikoen for øjenskader?

Varighed:

3 formiddage – 12 lektioner

Forudsætniger:

Ingen

Mål:

Du skal blive god til:

  • At forebygge at du selv eller andre bliver skadet af arbejdet med svejsning eller skærebrænding
  • At bruge personlige værnemidler og udsugning rigtigt
  • At brandsikre det sted, du svejser
  • At vide hvilke sundhedsfarer, der er ved svejsning
  • At kende symptomerne på skader

Bedømmelse:

Kurset afsluttes med en teoretisk prøve. Prøvens spørgsmål skal afspejle arbejdsvilkårene i små virksomheder og svejseopgaver i landbruget. Der udstedes et kursusbevis, hvis prøven besvares tilfredsstillende

Resurser og rammer

Undervisningen er hovedsagelig teoretisk og foregår i almindeligt undervisningslokale med interaktiv tavle. Der vil dog være demonstrationer i værkstedet fx med brug af udsugning og personlige værnemidler

Faglærer og landmand Holger Nielsen underviser, og er certificeret til undervisning på §26 svejsekurser.

Lovgivning

Erhvervsskolebekendtgørelsen stiller krav om, at man inden hovedforløbet har opnået følgende bevis:

  • Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring samt slibning i tilknytning hertil jf. gældende regler om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport