Det er sejt at være praktisk

Naturfag

Titel: Naturfag i landbruget

Hent/print beskrivelsen her:PDF

Beskrivelse:

I naturfag skal du gerne få en forklaring på hvordan og hvorfor forskellige fænomener i naturen opstår.

Her i faget ”naturfag i landbruget”, vil vi se på en række fænomener i landbruget, fx:

 • Afbrænding af diesel og benzin i motorer – (kemi, fysik)
 • Ledninger med strøm i til maskiner og hegn (fysik)
 • Ensilering af græs (biologi)
 • Staldklimaet og dyrs velfærd (kemi, fysik, biologi)
 • Dæktryk og skader i marken (fysik, biologi)
 • Brugen af syrer og baser i landbruget (kemi, biologi)
 • Sammensætning af foder til dyr

For hvert emne vil vi lave små undersøgelser i vores bedrift, sådan at vi får tingene i hænderne. Der er også gode muligheder for besøg i vort lokalmiljø fx: maskinstation med syre N-tilsætning, foderstof med tørringsanlæg, elmuseum med vandkraft. (Eksempel på undervisnings-plan kan ses sidst i dette dokument)

Kernestof:

Gennem undervisningen vil der blive arbejdet med kernestof:

 • Energi og energiomsætning
 • Stoffers opbygning og egenskaber
 • Kemikalier og sikkerhed
 • Cellebiologi
 • Fotosyntese og respiration
 • Eksperimentelt arbejde og enkle beregninger

Varighed:

9 formiddage samt en uge med fokus på repetition og eksamens-forberedelse

Elevarbejde:

Vi laver løbende rapporter over vort arbejde med billeder, forsøgs-beskrivelser, beregninger mv.

Hver elev skal lave to eksamensrapporter, hvor ovenstående rapporter suppleres med mere materiale fra landbruget.

Eksamen:

Mundtlig prøve i 30 minutter, hvor der tages udgangspunkt i en af to godkendte dokumentationer (rapporter).

Der bedømmes efter 7-trins skalaen.

Karakteren bedømmer 1) Om eleven bruger korrekt fagligt sprog 2) Om eleven kan lave et eksperiment og forklare teorien bag det 3) Om eleven kan forklare om enkle begreber og modeller

Naturfag forår 2016

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport