Det er sejt at være praktisk

Husholdning

Titel: Husholdning, kost og hygiejne - grundforløb

Hent/print beskrivelsen her:PDF

Beskrivelse:

Her skal du være med til at lave mad til de andre elever på skolen og holde det hele rent og i orden.

Du skal arbejde sammen med 3-4 andre elever og lærerne.

Dagen starter med tilberedning af morgenmaden kl. 7.00. I løbet af formiddagen tilbereder vi middagsmaden og gør rent. Dagen slutter med eftermiddagskaffe kl. 15.15

Du vil komme til at arbejde med de ting man laver i et stort køkken på landet, fx at sylte, bage og slagte gris.

Varighed:

1-2 måneder

Elevens arbejdstid

I arbejdet på skolen skal du udføre praktiske opgaver og deltage i holdundervisning i gennemsnit mindst 37 timer om ugen.

Forudsætninger:

Ingen

Mål:

Du skal blive god til:

 • At passe et arbejde – herunder passe tiderne, tage mod instruks, arbejde sammen med andre og alene og få opgaverne gjort på en god måde.
 • At arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt for dig selv og andre
 • At planlægge og foretage indkøb sammen med andre
 • At lave sund dagligdags mad
 • At arbejde i køkken og ved rengøring, sådan at der er den nødvendige hygiejne
 • At få en viden om de 10 kostråd og sammenhæng mellem kost og motion

Bedømmelse:

Der er udarbejdet et afkrydsningsskema, som anvendes til at afklare, hvad du har arbejdet med, og hvor selvstændigt du har arbejdet. Skemaet findes i slutningen af dette dokument.

Ved månedens udgang taler du og læreren sammen. Har du har nået de faglige og sociale læringsmål eller ej? Der laves en skriftlig evaluering af månedens forløb og giver en vejledning til, hvordan du kan nå målene. Der er mulighed for at ændre i din uddannelsesplan, således at du kan nå målene.

Din indsats på dette værksted giver sammen med anden undervisning baggrund for standpunktskarakteren i Arbejdsmiljø og Biologi samt bedømmelsen af om grundforløbetkompetencemål fra bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen er bestået

Hvad lærer du?:

Almene personlige egenskaber i forhold til arbejdsfællesskabet

Vi har fokus på arbejdsmoral, ansvarlighed, tempo, hygiejne, sprogbrug, evnen til at udvise interesse, selvstændighed og fleksibilitet.

Det er selvfølgeligt også vigtigt, at du kan møde arbejdsklar tidligt på morgenen.

På dette hold arbejder vi naturligvis ekstra meget med håndhygiejne.

Sikkerhed

Du lærer om sikkerhed ved brugen af de elektriske køkkenredskaber: kødhakker, kartoffelskræller, foodprocessor, blender, røremaskine, pålægsmaskine, gulvvaskemaskine, komfur, ovn og opvaskemaskine. Derudover har vi jo også fx knive og kogende vand, som du skal lære at omgås rigtigt.

Efter behov diskuteres arbejdsstillinger ved fx stillestående arbejde og løft.

Der anvendes sikkerhedsdatablade i forbindelse med de produkter, vi anvender til rengøring, og du lærer at bruge beskyttelsesbriller og handsker efter behov

Ud over undervisningen på dette hold og de andre værkstedshold afholdes der kurser i førstehjælp, brandbekæmpelse og arbejdsmiljø (se læringsaktiviteten: Sikkerhed i arbejdet).

Madlavning, indkøb og kostplan

Du kommer til at være med omkring alle de opgaver, der hører til i arbejdet med madlavning og kostplanlægning på vores skole.

Du lærer at skrive indkøbssedler og fortage indkøb, hvor du bl.a. er opmærksom på pris, kvalitet og sidste salgsdato.

Når du laver mad vil du lære at anvende forskellige kogebøger og søge på nettet efter opskrifter, følge en opskrift og beregne mængder. Du lærer at tilrettelægge madlavningen, sådan at den bliver færdig til tiden. Du vil få indsigt i forskellige grundteknikker i forbindelse med madlavning, så som panering, sovsetilberedning, stegning, kogning mm.

Du vil lære om hvilken kost, kroppen har brug for, når man arbejder på landet og skal bruge masser af energi.

Rengøring og vedligehold

Du lærer rengøringsteknikker som man anvender i et køkken, Vi anvender bl.a. gulvvaskemaskine og fiberklude. Du vil være med til at tage ansvar for rengøring i køkkenet og spisesalen, og derfor vil du få en god fornemmelse for at rengøring er en vigtigt funktion og skal løses på en effektiv og grundig måde.

Sundhed

I sundhed vil vi komme ind omkring motion og kost så du får kendskab til vigtigheden af hvor meget de to ting hænger sammen. Vi vil snakke om hygiejne og sygdom og forebyggelse, hvad vi selv kan gøre og hvad kosten gør Vi vil komme ind omkring røg, alkohol, vægt, søvn og motion. Vi vil tage udgangspunkt i de 10 kostråd.

Undervisningen i sundhed dækker kravene til grundfaget Sundhed, som indgår i uddannelseskravene.

Matematik, økonomi og markedsforhold

Der laves mindre beregninger i forbindelse med madlavning og bagning. Herunder mængdeberegninger ved måltider. Der øves i afvejning og omregning af forskellige mål: deciliter/liter, g/kg

Der anvendes megen brøkregning.

Eleverne deltager i indkøb og vil så vidt muligt selv lære at handle ind, således eleven får forståelse for den økonomiske husholdning.

Biologi

På dette hold vil du få en del af din biologiundervisning.

Som en fast rutine på dette hold gennemgås fødevarerne for holdbarhed – både den påtrykte, men også hvordan varerne ser ud. Hvordan ser mug og bakterieangreb ud, og hvilken betydning har de?

Eleven vil på dette hold arbejde med at få forståelse for vigtigheden af hygiejne i køkken, toilet og resten af huset, således at bakterieangreb og skidt begrænses.

Undervejs i det praktiske arbejde vil du bl.a. lære noget om mikroorga-nismer, da mikroorganismers tilstedeværelse og betydning er en naturlig del af bagning, syltning og produktion af sunde madvarer. Fx har vi fokus på temperatur ved opbevaring og tilberedning af madvarer.

Ud over undervisningen på dette hold undervises der i biologi på de andre værkstedsfag.

Biologifaget afsluttes med læringsaktiviteten: Biologi

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisningsformen: Undervisningen fungerer som en mesterlære, hvor du som elev deltager i det praktiske arbejde i husholdningen ud fra dine forudsætninger. I starten er du måske ikke forrest i arbejdet, men iagttager mere, hvad de andre elever og læreren laver. Derfor er det vigtigt, at du arbejder sammen med andre. Efterhånden vil du overtage rollen som mere erfaren elev, som kan mestre flere opgaver.

Undervejs i arbejdet bliver du som elev afkrævet forklaringer på, hvor-for du arbejder, som du gør, og hvordan man kan bedømme arbejdet.

Lærerrollen:

Læreren skal planlægge, demonstrere og dernæst instru-ere dig i arbejdsopgaverne. Læreren skal sørge for, at der er tid til, at du har forstået, hvad der foregår, og hvorfor vi gør, som vi gør. Læreren skal sørge for, at der stoppes op i arbejdet, hvor der er plads til drøftel-ser om forklaringer af baggrunden for arbejdet og bedømmelse af det.

Læreren skal undervejs evaluere om du er på vej til at nå de mål, der er for undervisningen. Han/hun skal synliggøre dine fremskridt, og skal sammen med dig lave en plan for, hvordan du når frem til alle målene.

Elevrollen:

Du skal være villig til at lære af andre – både dine elevkammerater og lærerne. Derfor skal du være positiv i din omgang med andre. Du skal være villig til at deltage aktivt i arbejdet.

Det er vigtigt, at du spørger, hvis du ikke forstår, og at du reagerer, hvis der er ting, som du synes virker forkert.

Du skal møde til tiden efter pauserne og være veludhvilet, og du skal holde dig selv og dit arbejdstøj rent.

Resurser og rammer

Aktiviteterne foregår i skolens køkken og øvrige indendørsarealer

Skolens biler anvendes til indkøbsture, hvor du som elev enten er alene, sammen med andre elever eller med læreren

Undervisningen varetages af faglærere Lise Caspersen og Aase Sloth.

Detaljerede læringsmål til opnåelse af grundforløbets kompetencemål i bekendtgørelse om landbrugsuddannelsen af 13/4 2015 (Formuleret med kursiv)

Almene personlige egenskaber i forhold til arbejdsfællesskabet

Udvise fleksibilitet, ansvarlighed og interesse

Kende virksomhedskulturen inden for landbrug

Samarbejde med andre om løsning af enkle arbejdsopgaver

Kommunikere på en hensigtsmæssig måde

Deltage aktivt i egen oplæringsproces

Sikkerhed

Have viden om arbejdsmiljø i en landbrugsvirksomhed

Kunne anvende arbejdsmiljømæssige metoder i det praktiske arbejde

 • Kende betydningen af skiltning for advarsler og påbud
 • Vide hvordan der skal ydes førstehjælp og tilkaldes hjælp
 • Udføre løft og vælge arbejdsstillinger, der tager hensyn til kroppens opbygning.

Madlavning, indkøb og kostplan

Have grundlæggende viden om økologi og bæredygtighed

Have kompetence til at forklare og vurdere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet, til at vælge de mest hensigtsmæssige arbejdsmetoder i en given situation, til at planlægge og udføre en enkel overskuelig arbejdsproces, til at søge og anvende relevante informationer og vejledninger, til at udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, registreringer mv, til at dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser

 • Anvende en indkøbsseddel
 • Foretage indkøb sammen med en anden
 • Finde prisen for varen
 • Vide at der findes en sidste salgsdato for fødevarer
 • Kunne beregne mængde på enkle opskrifter
 • Planlægge madlavning sådan at den er klar til tiden
 • Anvende de mest almindelige køkkenmaskiner og –redskaber
 • Bruge grundprincipperne i madlavning og bagning

Sundhed og hygiejne

 • Forklare hvorfor hygiejne er vigtig
 • Rengøre køkkenet, herunder ovn, emhætte og køleskab
 • Sammensætte dagens måltider
 • Deltage aktiv i motion

Matematik, og IT

Kunne anvende matematiske metoder til beregning i husdyrhold, herunder regneregler, regnetekniske hjælpemidler, geometri, procent og rentesregning samt grafisk afbildning

Kunne anvende metoder til informationssøgning

 • Afmåle deciliter, liter, gram og kilogram
 • Beregne mængder på enkle opskrifter
 • Foretage indkøb med fokus på pris og kvalitet
 • Søge på nettet efter opskrifter

Biologi

Biologi skal bestås på niveau F.

 • Kan se, når fødevarer er angrebet af svampe og bakterier
 • Kan konservere og opbevare fødevarer, så de holder sig
 • Kan tilberede mad og rengøre sådan, at sygdomsfremkaldende bakterier ikke bliver et problem
 • Kan forklare hvorfor hygiejne er vigtig

Evaluering husholdning, kost og hygiejne

A.​Eleven har prøvet at udføre det pågældende arbejde sammen med en lærer.

B.​Eleven har selv udført det pågældende arbejde, efter en grundig instruktion.

C.​Eleven har rutine og kan tildeles ansvar for det pågældende arbejdes udførelse, med et minimum af tilsyn.

D.Eleven kan egenhændig påbegynde og fuldføre arbejdsopgaven

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport