Det er sejt at være praktisk

Organisation

Ledelse af tilbuddet


Bestyrelsen for Havredal Praktiske Uddannelser varetager den overordnede ledelse. Den daglige ledelse varetages af forstander i samarbejde med viceforstander.

Skolens bestyrelse

Jens Maibom Pedersen, formand

(Forstander på Diakonhøjskolen, Aarhus)

Bent Bjerregaard Mikkelsen

(Chef for Region Midtjyllands indsats for erhvervsudvikling)

Carsten Jensen

(Tidl. konsulent i Landbrug og Fødevarer på Axelborg i København)

Peter Moesgaard

(Direktør på Jordbrugets Uddannelsescenter)

Jacob Lave

(Udviklingschef i Seges)

Bodil Vibe Rasmussen

(Tidl. sekretariatsleder i Landsforeningen Ligeværd)

Ole Schmidt

(Tandlæge, tidl. formand for Havredal gl. Skole)

Torben V. Lauridsen

(Sekretariatschef i Økologisk Landsforening)

Overtalligt bestyrelsesmedlem

Thomas Szulevicz

Fast sekretær for bestyrelsen

Ole Bjerre Jakobsen


Bestyrelsen følger aktivt og engageret med i skolens arbejde gennem bestyrelsesmøder, temadage for bestyrelse og medarbejdere samt gennem elevforum.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport