Det er sejt at være praktisk

Organisationen i kvalitetsarbejdet

Forstanderen

 • Sikrer løbende orientering til og sparring med bestyrelse og tilsynsmyndigheder
 • Sikrer, at det systematiske kvalitetsarbejde i form af statusarbejdet vedrørende eleverne udføres rettidigt
 • Gennemfører medarbejderudviklingssamtaler og aftaler i samarbejde med efteruddannelsesudvalget den enkelte medarbejders efteruddannelse
 • Sikrer en løbende evaluering af elevtrivslen
 • I samarbejde med administrationen sikrer, at der bliver lavet budgetkontrol, fraværsopgørelse, ferieopgørelse og arbejdstidsplaner

Uddannelseslederen

 • Orienterer sig løbende i gældende regler på uddannelsesområdet og leverer den nødvendige administration i den forbindelse
 • Planlægger den tidsmæssige afviklingen af skoleundervisning og praktikforløb
 • Sikrer at medarbejdere gennemfører evalueringer af elever og af egen praksis
 • Udarbejder i samarbejde med øvrige medarbejdere handleplaner på baggrund af evalueringer

Leder af botrænerteam

 • Sikrer botræning og socialtræning af høj kvalitet gennem arbejdstilrettelæggelse, supervision af og sparring med pædagogisk personale samt afholdelse af MUS-samtaler
 • Vurderer, hvornår elever skal tilbydes ekstra hjælp i forhold til personlig og social udvikling

Arbejdsmiljørepræsentant

 • Sørger for at der løbende laves arbejdspladsvurderinger (APV)
 • Sikrer sammen med ledelse og øvrig medarbejder i skolens arbejdsmiljøorganisation (AMO) at arbejdsmiljø er godt og lever op til lovkrav

Øvrige medarbejdere

 • Bidrager løbende til evalueringer og statusarbejdet med den enkelte elev
 • Deltager i ugentlig mødevirksomhed, hvor refleksion over egen og fælles praksis er på dagsordenen

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport