Det er sejt at være praktisk

Elevtrivsel

Metode:

Trivselsvurderinger er integreret i skolens dagligdag som en løbende proces, hvor der tages udgangspunkt i tre niveauer: 1) den enkelte elev, 2) forskellige grupperinger (fx undervisningshold og boenheder), 3) elevgruppen som helhed.

Da mange af vores elever har læse-skrivevanskeligheder, foregår trivselsvurderinger mundtligt.

Vurdering af trivsel på niveau 1:

  • Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som de har samtale med minimum en gang om ugen.
  • Alle elever evalueres på undervisningshold en gang om måneden.
  • I løbet af elevens tre år på skolen afholdes minimum 4 statusmøder (bl.a. med deltagelse af den enkelte elevs sagsbehandlere), hvor elevens uddannelse, faglige og personlige udvikling samt trivsel er på dagsordenen.

Vurdering af trivsel på niveau 2:

  • Alle elever bor i et hus, hvor der er en medarbejder tilknyttet som huslærer. Der er husmøde i alle huse en gang om ugen, hvor der bl.a. er plads til samtale om trivslen i huset.
  • På undervisningsholdene har eleverne tæt kontakt med faglærerne, der har stor opmærksomhed på trivslen på holdet.

Vurdering af trivsel på niveau 3:

  • Elevrådet er en vigtig medspiller ift. trivselsvurderinger på skolen, og særligt trivslen i den samlede elevgruppe som helhed. Hver 14. dag er der elevrådsmøde sammen med skolens ledelse, hvori trivsel er et fast punkt.
  • Der afholdes fælles elevmøder med alle elever hver uge. Hver anden uge foregår elevmødet i tre store grupper, og hver anden uge foregår mødet fælles med alle, hvor elevrådet også tager vigtige overvejelser op sammen med resten af elevgruppen.

Konklusioner om elev-trivsel

Den løbende opmærksom på elevernes trivsel i dagligdagen medfører, at vi hele tiden har en opmærksomhed på, hvordan hver enkelt elev, hvert hold, hvert hus og elevgruppen som helhed trives. Dette gør, at vi løbende justerer og sætter ind, når der er behov for det.

Ud over at vi laver vores egne vurderinger, er vi også underlagt et årligt tilsyn fra Social Tilsyn Midt, der har særligt fokus på, hvorledes vores sociale tilbud lever op til kravene og er med til at sikre udvikling og trivsel for alle vores elever. Der henvises til den seneste rapport: www.tilbudsportalen.dk.​​

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport