Det er sejt at være praktisk

Kvalitetsarbejdet

Vort kvalitetsarbejde har til formål at sikre og udvikle kvaliteten af vort uddannelsestilbud, sådan at:

  • Eleverne opnår et højt læringsudbytte i kunnen, viden og ansvarlighed inden for deres fag
  • Eleverne udvikler sig mod størst mulig selvhjulpenhed i arbejde, hjem og fritid
  • Eleverne og medarbejdere trives godt
  • Skolen lever op til de berettigede forventninger og krav vore samarbejdspartnere og myndigheder stiller til os

Underpunkter tilknyttet kvalitetsarbejdet kan ses i blomsten

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport