Det er sejt at være praktisk

Udslusning: 90% i job

På Havredal arbejder vi arbejdsmarkedsrettet og helhedsorienteret. Det betyder, at elevens udslusning fra skole til fremtid med bolig, job og fritid er en integreret del af den unges forløb på Havredal.

Det indebærer, at vi i den sidste del af den unges uddannelse begynder at forholde os til, hvad der skal ske, når opholdet slutter. Typisk vil eleven overgå til udslusningsteamet et år før forløbets afslutning, hvorefter arbejdet med fremtiden planlægges, og ½ år inden uddannelsen er færdig, flytter eleven som oftest i egen bolig, og udslusningspraktikken startes op. Udslusningslæreren følger op hos praktikværten og yder støtte i elevens eget hjem ca. 1 gang ugentligt alt efter behov.

Der etableres naturligvis et tæt samarbejde med elevens sagsbehandlere og alle andre relevante parter, så der kan findes de bedste løsninger på elevens fremtid som muligt. Vi hjælper også med at belyse sagen bedst muligt, fx udarbejder vi arbejdsevnebeskrivelser til brug for rehabiliteringsteamet.

Vi afleverer ca. 90% af vores unge i job efter endt uddannelse (typisk et flexjob).​

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport