Det er sejt at være praktisk

Statusmøder og statusbeskrivelser

Havredal Praktiske Uddannelser indkalder til 4 statusmøder i løbet af elevens skoleophold, og i forbindelse hermed udarbejder vi også statusbeskrivelser.

Disse statusskrivelser tager udgangspunkt i skabelonen for STU-uddannelsesplanen, som UU-vejleder og Havredal har et fælles ansvar for at udfylde løbende igennem forløbet.

Alle statusser bygger for uddannelsesdelens vedkommende på månedlige evalueringer af undervisningen, hvor både eleven og faglæreren (eller praktikværten) har deltaget. Tilsvarende evalueres botræningen sammen med eleven, kontaktlæreren og huslæreren i forbindelse med statusskrivelsen. Handleplanerne bliver selvfølgelig evalueret, og der formuleres nye mål for den kommende periode.

Første statusmøde: opstartsstatus

Dette møde foregår efter de første tre måneder, som er en introduktionsperiode, hvor eleven har været på forskellige hold. Til mødet evaluerer vi introduktionsforløbet og forholder os til, om det stadig er det rigtige for eleven at tage sin uddannelse på Havredal.

Andet statusmøde: midtvejsstatus

Dette møde afholdes ca. et år efter opstartsmødet, og vi evaluerer forløbet indtil da og planlægger eventuelle ændringer af forløbet, ligesom der udfærdiges nye mål for den kommende periode. Vi begynder også så småt at forholde os til fremtiden efter skoleforløbet. 

Tredje statusmøde: afsluttende status

Det tredje statusmøde afholdes ved starten af 3. år. Den er afsluttende i den forstand, at der er fokus på afslutning af skoleforløbet. Samtidig kigges der fremad til tiden efter Havredal, så der kan blive lagt en god udslusningsplan. I denne status er der fokus på, hvilke skånehensyn, der er nødvendige for, at eleven vil kunne fungere i sit kommende arbejds- og fritidsliv. Dvs. hvilke kompetencer har eleven, og hvad skal der til for, at eleven kan frigøre dette potentiale og føre et så selvhjulpent liv som muligt.

Fjerde statusmøde: udslusningsstatus

Udslusningsstatussen afholdes ca. 5 måneder inden uddannelsen er helt færdig. Dette passer med, at eleven typisk på dette tidspunkt fraflytter skolen og starter op i den afsluttende praktik.

Der bliver til dette møde udarbejdet en arbejdsevnebeskrivelse ud fra den afsluttende praktik. Hvis der er behov for støtte i eget hjem, vil der også blive udfærdiget en beskrivelse af dette.​

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport