Det er sejt at være praktisk

Hvordan optager vi?

Optagelsesprocedure

Et muligt forløb på Havredal starter altid med en rundvisning af eleven samt evt. forældre, vejleder, sagsbehandler eller andre relevante personer.


Herefter kan der, hvis den unge ønsker det, aftales en uges praktik. Her har den unge og skolen mulighed for at se hinanden an. Når praktikopholdet er gennemført, vurderer skolen, om eleven tilhører målgruppen. Der gives skriftligt tilsagn om optagelse. (En uges praktik koster 1000 kr. for kost og logi)


Når der foreligger en bevilling fra de kommunale myndigheder, afholdes der et visitationsmøde. På visitationsmødet laves der i samarbejde med de offentlige myndigheder aftaler for indskrivning. Herefter udarbejder skolen en samarbejdsaftale, der er underskrevet inden, eleven starter.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport