Det er sejt at være praktisk

Uddannelse på Havredal

Når man går på Havredal, tager man en uddannelse, typisk en STU, som står for 'særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse'. Man kan også tage det som lab-lovsforløb, ressourceforløb eller revalidering.

Der er 3 forskellige uddannelser på Havredal, og da vi altid laver individuelle forløb, er det også muligt at kombinere fag fra de forskellige uddannelser:

Landbrug

På landbrugslinjen lærer du både om dyrehold og om mark og maskiner. Man kan vælge sig ind på de dyr, man er mest interesseret i, og på Havredal er der mulighed for at arbejde med heste, svin og kvæg. Man lærer også om at vedligeholde bygninger.

Læs mere om landbrugsuddannelsen her.

Grøn pedelmedhjælper og Have/Anlæg

På Have/Anlæg uddanner man sig til at anlægge og vedligeholde haver og grønne områder, fx at klippe hæk, beskære buske, slå græs og lægge fliser. Hvis man gerne vil være pedelmedhjælper, lærer man også om bygningsvedligehold og rengøring.

Læse mere om Have/Anlæg her og uddannelse til pedelmedhjælper her.

Butiksmedhjælper

Hvis du vil uddanne dig til butiksmedhjælper, kommer du til at lære om arbejdet i en butik. Selve den praktiske uddannelse foregår på Skelhøje Købmandsgård, og eventuelle supplerende kurser foregår med udgangspunkt i Havredal. Du vil komme til at bo på Havredal og være med i kammeratskabet her.

Alle elever får også uddannelse til livet

Alle elever på Havredal deltager også i botræningen, da en uddannelse på Havredal også er en uddannelse til livet. Her lærer du om det, der skal til, for at du kan bo selv, når du er færdig med din uddannelse på Havredal: fx oprydning, rengøring, madlavning. tøjvask, økonomi osv.

Læs mere om botræning her.

Kontakt

Havredal Praktiske Uddannelser

ulvedalsvej 30-34

7470 Karup J

Tlf.: 86 66 22 30

E-mail: havredal@havredal.dk 

CVR: 29078718

Om os​

Havredal er et samlet, helhedsorienteret tilbud med den overordnede målsætning at støtte og vejlede de unge frem mod en tilværelse som ligeværdige og aktive medborgere med en så stor grad af selvhjulpenhed, som deres individuelle potentialer rækker til.

Følg os

Kontrolrapport