Havredals fysiske rammer

Skolen har nogle unikke rammer til at tilbyde uddannelse indenfor. Vores elever lærer bedst ved at arbejde med opgaverne i praksis, modsat at læse om det i en bog. De fysiske rammer understøtter derfor vores elevers læring, både teoretisk og praktisk.

Landbruget

Skolen driver et moderne landbrug med 170 ha jord, der drives økologisk med en moderne maskinpark. Vi har 60 sortbrogede økologiske køer i løsstaldsdrift, 18 heste og 120 økologiske søer. Undervisningen tager udgangspunkt i de praktiske opgaver, der skal løses i driften, og der er samtidig god tid til at snakke om, hvorfor vi gør, som vi gør. 

Have/Anlæg

Skolen har en blomsterpark og masser af grønne områder samt træer og buske, der skal vedligeholdes. Eleverne kan øve sig her, inden de kommer med ud i vores socialøkonomiske virksomhed 'Havredal Have og Anlæg', som løser opgaver for rigtige kunder i lokalsamfundet.

Bygningsmassen

Vores store bygningsmasse skal også vedligeholdes, og i det omfang vi selv kan løse opgaverne, kommer eleverne med rundt, så de også lærer håndværksmæssige færdigheder.

Butik

Vi har ikke selv en købmandsbutik på Havredal, men da vi har allieret os med Skelhøje Købmandsgård, foregår også denne uddannelse med udgangspunkt i praksis.