Kontakt

Poul Erik Clausen
Forstander, Kontakt vedr. elevoptag

telefon: 2124 4065
Mette Navntoft
Viceforstander og Pædagogiskleder

telefon: 6162 0225
Lone Guldbæk Karlsen
Uddannelsesleder

telefon: 6163 8047
Annette Holst
Botræner og administration (Tlf: 8666 2230)
(Ma. 8.15-15.30 + Ons. 8.15-15.30 + To. 12.00-15.30)

telefon: 6163 8042
Jette Hauge
Botræner og UFL 8800

telefon: 6163 8049
Bent Lund Lauridsen
Jobkonsulent

telefon: 6163 8043
Hanne Dinesen
Jobkonsulent

telefon: 2545 4492
Ingrid Hornstrup
Kommunikationsmedarbejder

telefon: 6163 8044
Holger Nielsen
Faglærer, mark og værksted

telefon: 6162 3003
Brian Pedersen
Driftleder og faglærer kvæg

telefon: 6162 0227
Emma Jacobsen
Driftleder, og faglærer svin

telefon: 2678 2391
Kristian Berg Kildeholm
Botræner

telefon: 6163 8046
Trine Hammelsvang
Faglærer, heste

telefon: 6163 8045
Mette Helberg
Faglærer hestehold

telefon: 23 93 52 84
Gitte Rosenkilde Kristensen
Faglærer, anlægsgartner

telefon: 3064 9699
Aase Sloth
Faglærer, køkken

telefon: 2984 9647
Lise Caspersen
Faglærer, køkken

telefon: 2448 0292
John Hviid
Faglærer, værkstedsansvarlig

telefon: 2896 8787
Brian Holm Facius
Faglærer, metalværksted

telefon: 5070 3088
Peter Holm
Faglærer, metalværksted, pedel

Charlotte Clausen
Botræner og lærer

telefon: 6162 0226
Annette Madsen Glavind
Botræner

telefon: 2545 4485
Hanne Jensen
Botræner

telefon: 25 45 44 90
Kim Erfurt
Idrætspædagog, botræner og UFL 8800

telefon: 2463 1075
Jeppe Svane
IT - Systemadministrator

telefon: 2022 2770
Ole Lauritsen
IT medarbejder
( Mandag til Torsdag: 8.30 - 13.00)

telefon: 8111 8210
Anita Jensen
Medhjælper Heste

Bo Jacobsen
Medhjælper Have og Anlæg

Camilla Hansen
Medhjælper Heste

telefon: 2294 9127
Kaspar Eriksen
Pedel

Margit Nielsen
Medhjælper Have og Anlæg

Tina Staunsbjerg
Medhjælper Grise